گزارشات آماری

شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش

شرکت سرمایه گذاری آینده ساز با هدف تمرکز دارایی ها و سرمایه گذاری های صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سال1380تاسیس شده است.

صد درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق آینده ساز بوده و ارزش روز دارایی های شرکت 18/5 همت می باشد.

عمده دارایی شرکت مطابق جدول ذیل در حوزه املاک بوده که با توجه به کسوت فعالیت و خوشنامی شرکت های ساختمانی گروه صندوق در جزیره زیبای کیش عمدتا املاک در این جزیره می باشد.

میزان دارایی‌ها در 5 سال گذشته

انبوه سازی

0%

سیمان

0%

فنی و مهندسی

0%

فرآورده های نفتی

0%

سایر

0%

بر اساس استراتژی های مصوب سرمایه گذاری، پورتفوی شرکت تا سال 1404 تغییرات بنیادین به شرح جدول ذیل خواهد نمودو پیش بینی می گردد.
ارزش دارایی هادر سال 1404 به 70 همت برسد
.

سود تقسیم شده شرکت‌ها در 5 سال گذشته

انبوه سازی

0%

نفت و گاز و پتروشیمی

0%

فلزات اساسی

0%

صنایع دارویی

0%

واسطه گری مالی

0%

سایر

0%