اهداف متمرکز

شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش

شرکت سرمایه گذاری آینده ساز با هدف تمرکز دارایی ها و سرمایه گذاری های صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در سال1380تاسیس شده است.

صد درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق آینده ساز بوده و ارزش روز دارایی های شرکت 18/5 همت می باشد.

عمده دارایی شرکت مطابق جدول ذیل در حوزه املاک بوده که با توجه به کسوت فعالیت و خوشنامی شرکت های ساختمانی گروه صندوق در جزیره زیبای کیش عمدتا املاک در این جزیره می باشد.

پورتفوی فعلی شرکت

انبوه سازی

0%

سیمان

0%

فنی و مهندسی

0%

فرآورده های نفتی

0%

سایر

0%

بر اساس استراتژی های مصوب سرمایه گذاری، پورتفوی شرکت تا سال 1404 تغییرات بنیادین به شرح جدول ذیل خواهد نمود و پیش بینی می گردد.
ارزش دارایی هادر سال 1404 به 70 همت برسد
.

پورتفوی شرکت در سال 1404

انبوه سازی

0%

نفت و گاز و پتروشیمی

0%

فلزات اساسی

0%

صنایع دارویی

0%

واسطه گری مالی

0%

سایر

0%